Service til Husbehov! Vi gør rent ;-)

Hvad er Flittig hjælp ?

Flittig Hjælp er en rengøringsvirksomhed
               
Hjemmeservice ordningen.

Denne ordning eksistere ikke mere, men dele af den er erstattet af service/håndværkerfradraget som giver hver person over 18 år et fradrag på 6000kr. pr. år for rengøring. Dette kan man læse mere om på ... www.skat.dk

Men den gamle hjemmeservice ordning, som vi var med i da den eksisterede, gav en garanti for at vi er faglærte, ustraffede, vi har en revisor betaler moms og skat, tager miljøhensyn og sidst men ikke mindst at er vi dækket af en erhvervsansvarsforsikring. Såfremt vi ved et uheld forvolder skade på ting eller mennesker.
Det er din tryghed at vi har tjek på vores ting ;-) 

Vi yder service indenfor.
Rengøring.  


🤩Vores udgangspunkt er at kunden skal være i centrum
 
       


😀Vi forsøger at markedsføre, lokalt og målrettet og ved at den bedste reklame er god omtale.