Kunder

Kunder

Udover en lang række faste private kunder
kan blandt andre nævnes 🙂
     


Dantryk

Herunder Mercoprint og Print2people

www.print2people.dk   www.dantryk.dk


Dansk halentreprise.

Ove G. Nielsen
Tømremesterfirma i Bedsted
www.ove-g.dk

Humlumbrød
Tartelet fabrik i hjerm
www.humlumbrod.dk

Bofælleskabet Limfjorden
(Bofællesskab for fysik og psykisk handicappede i Hurup. Afd. under thisted kommune

Bo midt vest
lejligheds udlejning i midt og vestjylland

Ølbyvejens bageri
( ølbyvej struer )

Flovlev maskinforretning
(Salg og service af alt fra traktor til have og park maskiner samt salg af arbejdstøj, værktøj og legetøj)
     
         
Kulturhuset Hvidbjerg
(Fokus på kunst, teater, kultue og musik)
  

Hurup Murer

       

Thyholm Murer
(De har bl.a. bygget verdens første fuldmuret passivhus)

www.thyholmmurer.dk
   

Villy Brunn
Elektriker virksomhed i Hurup og Thy                    
    
 
Gimsing Hoved struer