Kunder

Kunder

Udover en række private kunder,
kan nævnes:


Dantryk

Herunder Mercoprint og Print2people

www.print2people.dk   www.dantryk.dk


Dansk halentreprise.

Ove G. Nielsen
Tømremesterfirma i Bedsted
www.ove-g.dk

Humlumbrød
Tartelet fabrik i hjerm
www.humlumbrod.dk

Bofælleskabet Limfjorden
(Bofællesskab for fysik og psykisk handicappede i Hurup. Afd. under thisted kommune

Bo midt vest
lejligheds udlejning i midt og vestjylland

Ølbyvejens bageri
( ølbyvej struer )

Flovlev maskinforretning
(Salg og service af alt fra traktor til have og park maskiner samt salg af arbejdstøj, værktøj og legetøj)
     
         
Kulturhuset Hvidbjerg
(Fokus på kunst, teater, kultue og musik)

TMP hydraulik


Thyholm olieservice    

Hurup Murer

       

Thyholm Murer
(De har bl.a. bygget verdens første fuldmuret passivhus)

www.thyholmmurer.dk
   


Villy Brunn
Elektriker virksomhed i Hurup og Thy      
 

Hvidbjerghus botilbuddet          
 


Gimsing Hoved struer